Mở khóa hotmail gửi mã về getnada.com

Mở khóa hotmail gửi mã về getnada.com

-khi mua acc fb bạn sẽ thấy dạng ví dụ - uid/pass/2fa/mail/passmail/mail khôi phục/ngày sinh

anhtuandeptrai@hotmail.com - passne - bekutebayyyy@getnada.com

- Khi login vào https://login.live.com -  điền hotmail và pass vào sẽ bắt giử mã về getnada.com 

- Điền mail getnada.com vào - bấm gửi lấy mã

- Đăng nhập vào trang getnada.com - chỗ inbox - điền mail getnada vào - chọn đuôi cho đúng

-Lấy mã bỏ vào hotmail là xong nhé.

ảnh               

Chúc anh em thành công nhé