Hướng dẫn đổi pass hotmail

1. Đăng nhập vào https://outlook.live.com/

+ Nếu bắt về mail getnada - thì xem có thông tin nick có đuôi @getnada kèm theo không

- nếu có bắt thì vào getnada.com - điền user vào https://getnada.com/ bấm vào add inboxe chờ lấy mã

-Nếu ko có kèm theo thì xem user getnada có giống user hotmail không nhé

2. Sau khi login xong homtail - vào link 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1668414547&rver=7.3.6960.0&wp=SA_20MIN&wreply=https%3A%2F%2Faccount.live.com%2Fpassword%2Fchange%3Frefd%3Daccount.microsoft.com%26fref%3Dhome.banner.changepwd%26uaid%3D1917b143096c4dffa018cce8ca302218&lc=1033&id=38936&mkt=vi-VN&uaid=1917b143096c4dffa018cce8ca302218

- Nếu bắt mã về getnada.com lấy

-  bắt mã về 1 mail về mail mới - thì có thể lấy mail chính - hoặc lấy mail getnada.com.

Thêm mail mới là xong - lấy mã xong điền pass là xong 

3. Đổi không được vui lòng vào https://m.facebook.com/hacked đỏi pass thay mail mới

video hướng dẫn 

https://youtu.be/vFVqjK4r7iQ

Xem chi tiết tại https://thanhtoanblog.com/cach-doi-mat-khau-hotmail/

Chúc anh em thành công