HƯỚNG DẪN CHANGE FACEBOOK

HƯỚNG DẪN CÁCH CHANGE VIA AN TOÀN ĐỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC LÂU DÀI - TRÁNH TRƯỜNG HỢP BỊ CÁC TOOL QUÉT BACK TÀI KHOẢN DO KHÔNG ĐỔI THÔNG TIN

TOÀN BỘ VIA  MUA VỀ LOGIN theo link : https://m.facebook.com để tránh checkpoint- log xong thì bạn chờ khoảng 15 giây rồi vào https://www.facebook.com bình thường.
(Kiểm tra via nhận đã đúng mô tả chưa, check tích nếu via (xmdt, 902) kiểm tra ngày sinh, email đầy đủ chưa rồi lưu lại về kho riêng của bản thân.

Đổi pass FACEBOOK:
 1: Truy cập vào link: https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661

2: Chọn Tiếp tục => Chọn Đổi Mật Khẩu - Nhập  mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới - đổi xong pass facebook

Đổi Pass Hotmail
1.Đăng nhập hotmail/outlook bằng link URL: https://login.live.com/ điền tài khoản và pass mail vào
2.Truy cập vào đường link URL: https://account.microsoft.com/security - Sau đó ấn  chọn - 
Change password - ( điền  mail thay thế hoặc số điện thoại chính chủ của bạn nhận mã )- đổi pass - xong

Trường hợp via có mail phụ
Bạn có 2 lựa chọn:
1. change luôn mail mới ( mail chưa từng đăng ký facebook) hoặc
2. Change lại  mail thay thế bằng mail chính chủ của bạn : xem chi tiết cách đổi log mail phụ và đổi tại đây: https://youtu.be/vFVqjK4r7iQ

LƯU Ý: CHÚNG TÔI CHỈ BẢO HÀNH TRONG VÒNG 24H - BẠN BẮT BUỘC PHẢI CHANGE PASS VIA VÀ PASS MAIL - NẾU KHÔNG CHANGE BỊ CÁC TOOL QUÉT BỊ BACK CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.
TÀI SẢN BẠN ĐÃ MUA VUI LÒNG LƯU LẠI VỀ KHO RIÊNG (VÌ WEBSITE SẼ XÓA DỮ LIỆU  SAU 7 -14 NGÀY ĐỂ TRÁNH LAG SERVER)