cách nuôi nick facebook không bị checkpoint

Cách nuôi nick facebook không bị checkpoint

ĐÂY LÀ CẤU HÌNH MÌNH THẤY ỔN NHẤT KHI NUÔI ACC TÍNH TỪ LÚC CÁC BẠN MUA VỀ CHO VÀO TOOL LÀ CHẠY NGÀY 1. KO CẦN BIẾT ACC ĐÃ REG,NGÂM BAO LÂU.
CLONE HAY VIA THÌ CŨNG PHẢI TRẢI QUA ÍT NHẤT 3 NGÀY ĐẦU ĐỂ ACC QUEN VỚI THIẾT BỊ, IP MỚI.

NGÀY 1
- Login xong cho nghỉ giải lao 30-60s
- Lướt newfeed 30-60s (không like,share,cmt)
- đọc thông báo ngẫu nhiên 1-1 thời gian 5-10s

NGÀY 2
- Login xong cho nghỉ giải lao 15-30s
- đọc thông báo ngẫu nhiên 1-1 thời gian 5-10s
- xác nhận kết bạn 3-5 bạn
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- Kết bạn gợi ý 3-5 bạn
- Lướt newfeed 30-60s (không like,share,cmt)
- Xem wach 1-2 video - thời gian xem 15-30s (không like,share,cmt)

NGÀY 3
- Login xong cho nghỉ giải lao 15-30s
- đọc thông báo ngẫu nhiên 1-1 thời gian 5-10s
- Lướt newfeed 30-60s (không like,share,cmt)
- xem story 1-3 (5-10s)
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- xác nhận kết bạn 4-6 bạn
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- Kết bạn gợi ý 5-8 bạn
- Xem wach 1-2 video - thời gian xem 15-30s (không like,share,cmt)
- Tham gia nhóm gợi ý 1 nhóm

NGÀY 4
- Login xong cho nghỉ giải lao 10-15s
- đọc thông báo ngẫu nhiên 1-2 thời gian 5-10s
- Lướt newfeed 30-45s ( cho like 0-1 bài, share 0-1 bài, cmt 0-1 bài)
- xem story 1-3 (5-10s)
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- xác nhận kết bạn 6-8 bạn
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- Kết bạn gợi ý 5-8 bạn
- Xem wach 1-2 video - thời gian xem 15-30s (không like,share,cmt)
- Tham gia nhóm theo từ khóa 1-2 nhóm

NGÀY 5
- Login xong cho nghỉ giải lao 5-10s
- đọc thông báo ngẫu nhiên 1-2 thời gian 5-10s
- Lướt newfeed 30-45s ( cho like 0-1 bài, share 0-1 bài, cmt 0-1 bài)
- xem story 1-3 cho like (5-10s)
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- xác nhận kết bạn 6-8 bạn
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- Kết bạn gợi ý 6-10 bạn
- Xem wach 1-2 video - thời gian xem 15-30s (cho like 0-1,share 0-1)
- Tham gia nhóm theo UID 1-2 nhóm ( tùy nhu cầu hoặc bỏ)

NGÀY 6
- Login xong cho nghỉ giải lao 5-10s
- đọc thông báo ngẫu nhiên 1-2 thời gian 5-10s
- đăng 1 STT ( kèm ảnh hay ko tùy nhé các bạn) 
- Xem wach 1-2 video - thời gian xem 15-30s (cho like 0-1,share 0-1, cmt 0-1)
- xem story 1-3 cho like (5-10s)
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- xác nhận kết bạn 6-8 bạn
- Nghỉ giải lao 1-3s 
- Kết bạn gợi ý 6-10 bạn
- Lướt newfeed 30-45s ( cho like 0-1 bài, share 0-1 bài, cmt 0-1 bài)
- Tham gia nhóm theo UID 1-2 nhóm ( tùy nhu cầu hoặc bỏ)


-TỪ NGÀY 7 TRỞ ĐI VỀ SAU CỨ CHẠY CẤU HÌNH NGÀY 6 ( Tăng kết bạn và xác nhận kết bạn dần lên)(NÊN ĐỔI THỨ TỰ HÀNH ĐỘNG ĐỂ TRÁNH LẶP ĐI LẶP LẠI) ĐẾN KHI NÀO TRÊN 200BB, TRÊN 5 GROUP THÌ BẮT ĐẦU SEEDING VÀ LÀM THEO MỤC ĐÍCH ĐƯỢC
- HOẶC CÓ THỂ TỰ TẠO CẤU HÌNH SEEDING CHO PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH LÀ THÊM NHỮNG HÀNH ĐỘNG KHÁC VÍ DỤ JOIN GROUP THEO UID, KẾT BẠN THEO UID, THÊM BẠN BÈ VÀO GROUP. CHÚ Ý LÀ PHẢI KÈM THEO CÁC TƯƠNG TÁC THƯỜNG NGÀY HAY DÙNG NHƯ 5 NGÀY ĐẦU
-MỖI 1 DCOM CHỈ LÊN CHẠY 120-150ACC/ NGÀY  LÀ NHIỀU NHẤT, 5 LUỒNG/IP DCOM LÀ NHIỀU NHẤT, SỐ LUỒNG TĂNG THEO NGÀY VÍ DỤ NGÀY 1 1 LUỒNG/IP NGÀY 2 2 LUỒNG/IP...NGÀY 5 5 LUỒNG/IP TỪ ĐÓ VỀ SAU CỨ CHẠY 5 LUỒNG/IP
-TƯƠNG TỰ VỚI DCOM THÌ CHẠY BẰNG BỘ PROXY NÂNG LÊN DẦN DẦN VÀ NHÂN LÊN VỚI SỐ LUÔNG DCOM BẰNG SỐ LUỒNG TOOL CHẠY
- VỚI PROXY TĨNH LÊN CHO 3 ACC/IP - 5ACC/IP LÀ NHIỀU NHẤT
- ĐƠN GIẢN HÓA KHI NUÔI FB ,NGHĨ THOÁNG LÊN, CHẾT THÌ BỎ, ĐẾN VIA DÙNG LÂU NGÀY CÒN LĂN RA ĐÒI XÁC MINH ĐỦ THỨ NÊN CLONE THÌ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI. 
- 1 SỐ LÍ DO DẪN ĐẾN CLONE BỊ DIE, CP : NGUỒN ACC YẾU, SỐ LƯỢNG HÀNH ĐỘNG QUÁ ĐÀ CLONE KO CHỊU NỔI (quy trình này là nhẹ nhất rồi), IP BẨN (thường xảy ra khi nuôi bằng proxy mua trên mạng) ,
 IP lâu (ví dụ như dcom dùng quá lâu, login quá nhiều acc dẫn đến ip bẩn)
- SEEDING CHỈ LÊN TỪ 2-3 LẦN/ACC/NGÀY. NHIỀU SẼ THÀNH SPAM -> CHẾT ACC, KO CHẾT THÌ CŨNG CHECKPOIN, KO CHECKPOIN THÌ CŨNG BỊ BÓP REACH, BÀI SEEDING, SHARE SẼ KO CÓ TƯƠNG TÁC
  

( MỖI NGƯỜI LÊN CÓ CẤU HÌNH NUÔI RIÊNG CHO MÌNH, DẦN THÀNH QUEN HÃY TÙY CƠ ỨNG BIẾN SAO CHO HỢP LÍ VỚI ACC MÌNH ĐANG NUÔI)