Cách cài proxy helper vào trình duyệt chrome và coccoc trên máy tính

Để cài đặt Proxy Helper trên trình duyệt Chrome và Coc Coc trên máy tính, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Trên trình duyệt Chrome:

 1. Tìm kiếm tiện ích Proxy Helper:

  • Mở trình duyệt Chrome.
  • Truy cập Chrome Web Store tại địa chỉ: https://chrome.google.com/webstore.
  • Sử dụng thanh tìm kiếm và nhập từ khóa "Proxy Helper".

 1. Chọn và cài đặt Proxy Helper:

  • Duyệt qua các kết quả tìm kiếm để tìm tiện ích phù hợp, thường có tên là "Proxy Helper" hoặc tương tự.
  • Nhấp vào tiện ích cần cài đặt.
  • Nhấp vào nút "Add to Chrome" hoặc "Thêm vào Chrome" để cài đặt tiện ích.

 1. Xác nhận cài đặt:

  • Trình duyệt sẽ hiển thị một hộp thoại xác nhận cài đặt. Nhấp vào "Add Extension" hoặc "Thêm tiện ích mở rộng".

 1. Sử dụng Proxy Helper:

  • Sau khi cài đặt xong, biểu tượng của Proxy Helper sẽ xuất hiện trong thanh công cụ của trình duyệt. Bạn có thể nhấp vào đó để mở cài đặt và sử dụng tiện ích.

Cuối cùng : 

ok chọn :

Trên trình duyệt Coc Coc:

 1. Tìm kiếm tiện ích Proxy Helper:

  • Mở trình duyệt Coc Coc.
  • Truy cập trang Web của Coc Coc để tìm kiếm tiện ích hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm của Coc Coc.
 2. Chọn và cài đặt Proxy Helper:

  • Tìm và chọn tiện ích Proxy Helper phù hợp.
  • Nhấp vào nút cài đặt hoặc "Tải về ngay" để cài đặt tiện ích.
 3. Xác nhận cài đặt:

  • Coc Coc có thể hiển thị một hộp thoại xác nhận cài đặt. Nhấp vào nút đồng ý để tiếp tục.
 4. Sử dụng Proxy Helper:

  • Sau khi cài đặt xong, bạn có thể mở Coc Coc và sử dụng Proxy Helper thông qua biểu tượng được hiển thị trong thanh công cụ của trình duyệt.

Lưu ý rằng việc sử dụng Proxy Helper để thay đổi proxy có thể yêu cầu cấu hình thêm thông tin proxy như địa chỉ IP và cổng. Hãy cung cấp thông tin đầy đủ để kích hoạt proxy và duyệt web thông qua proxy của bạn.